Výběr z referencíLokalita stavby

cena zakázky

Rybářství Litomyšl, novostavba Rybářské obchodní centrum  

3.540 tis. Kč

Rekonstrukce AB  ZOD Zálší

2.200 tis. Kč

ZAMILK s. r. o. Choceň, Expediční sklad                     

28.720 tis. Kč

ZAAL s. r. o., Zálší, Areál výkrm brojlerů Dvořisko   

74.280 tis. Kč

ZOD Zálší, Stavební úpravy stáje pro chov dojnic   Oucmanice  

22.920 tis. Kč

KOVOZAL s. r. o. Zálší, novostavba zámečnická hala                  

5.500 tis. Kč

Úpravy střediska Autodoprava Martin Dvořisko

5.300 tis. Kč

ISŠTH Vysoké Mýto, Rekonstrukce a plynofikace ÚT 

4.900 tis. Kč

ZOD Lubná, Stavební úpravy a dostavba stájí dojnic 

4.120 tis. Kč

INTERGAL Vrchovina, Výstavba expediční rampy

1.780 tis. Kč

INTERGAL Vrchovina, Sociální zařízení vč. výdejny jídel a jídelny

8.000 tis. Kč

Rekonstrukce kuchyně ZOD Zálší

5.000 tis. Kč

Úpravy výdejen stravy ZOD Zálší (střediska Tisová, Heřmanice, Svatý Jiří)

500 tis. Kč

Úprava stávající masné výroby na podmínky EU p. Morávek Vračovice (program SAPARD)

2.400 tis. Kč

Rekonstrukce ZŠ Sruby (program SAPARD) vč. kuchyně a jídelny

3.800 tis. Kč

ZAMILK Choceň, rekonstrukce sociálního zařízení

1.950 tis. Kč

Choceňská mlékárna, rekonstrukce provozu tvarohárny

900 tis. Kč

SAHM Zálší, novostavba skladu

25.000 tis. Kč